Mai Linh Bike

Đăng Ký Đối Tác Mai Linh Bike!

Thông Tin Cơ Bản

Họ Tên *

Số Điện Thoại *

Email *

Ngày Sinh *

Địa Chỉ Thường Trú *

Địa Chỉ Hộ Khẩu *

Giới Tính

Thành Phố Làm Việc

Nghề Nghiệp

TIẾP

CMND/Passport

Số CMND/PP

Nơi Cấp

Ngày Cấp/Hết Hạn

Địa Chỉ trên CMND/Passport


Thẻ Sinh Viên

Bạn Đang Là Sinh Viên?

Số Thẻ Sinh Viên

Tên Trường

Ngày Cấp

Ngày Hết Hạn


Người Thân

Tên Người Thân

Điện Thoại Người Thân

Tiếp

Điện Thoại

Hệ Điều Hành

IMEI

Mã Thiết Bị


Bằng Lái

Hạng

Số bằng lái

Ngày Cấp


Cà Vẹt

Tên Cà Vẹt

Địa Chỉ Cà Vẹt

Biển Số Xe

Hãng Sản Xuất

Dòng Xe

Màu sắc

Phân Khối

Ngày Đăng Ký


Bảo Hiểm

Số Bảo Hiểm

Ngày Hết Hạn

Mã Phương Tiện

Tiếp

Người Giới Thiệu

Bạn có Người giới thiệu?


Quản Lý

Đội

Tổ

Nhóm


Quy Định Cam Kết

Thay cho việc kiểm tra về đặc điểm và lịch sử lái xe của các cơ quan chức năng, Mai Linh có thể kiểm tra lý lịch để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ làm việc với các Đối tác được chấp nhận và đủ điều kiện lái xe, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

1. Anh/chị đã từng bị kết án tại Tòa án?

Nếu vui lòng cung cấp thông tin

2. Anh/chị có đang trong quá trình bị xử lý bằng thủ tục tố tụng hình sự tại tòa án không?

Nếu vui lòng cung cấp thông tin

3. Anh/chị có đủ điều kiện sức khỏe để lái xe không?

Nếu KHÔNG vui lòng cung cấp thông tin

Ghi Chú Khác

HOÀN TẤT